Ett stationärt system används ofta där det normalt finns risk för utsläpp av gaser som kan vara skadliga för de personer som vistas där.

Vi hjälper dig i hela processen vid val av stationärt system från projektering, installation, driftsättning och utbildning av er personal.