En gasvarnare eller ett gaslarm behöver service och kalibrering. Vi kan tillhandahålla alla typer av kalibreringsgaser i både engångsflaskor och i flaskor som kan återfyllas.

Vi har även de alla typer av ventiler som behövs till dessa flaskor.

Exempel på blandningar:

Cylinder med certifierad mixgasblandning (innehåller 34-110L gas Metan/Syre/Svavelväte/Kolmonoxid):

Gasblandning:  Art.nr: För
instrument från:
CH4: 2,5Vol%/O2: 18Vol%/H2S: 25PPM/
CO: 100PPM  
34DA-251825100 

BW
CH4: 2,5Vol%/O2: 18Vol%/H2S: 15PPM/
CO: 50PPM   
34DA-25181550   

Dräger
CH4: 1,45Vol%/O2: 15Vol%/H2S: 20PPM/CO: 60PPM   34DA-145152060 

MSA
CH4: 2,5Vol%/O2: 12Vol%/H2S: 25PPM/
CO: 50PPM   
34DA-25122550 Riken Keiki