Behöver Du en gasvarnare under kortare tid erbjuder vi hyra av både engasinstrument och multigasinstrument.

Exempel:

Instrument för H2S svavelväte, vanligt vid arbeten i pappersindustrin.

Instrument för arbeten i slutna utrymmen (detekterar: explosiva gaser, kontrollerar syrenivån, svavelvätehalten och halten av kolmonoxid)