Vilket instrument som du ska använda bestäms av vilken miljö Du ska vistas i. De vanligaste instrumenten är antingen singelgas- eller multigasinstrument.

Några av de vanligaste gaserna man brukar mäta är explosiva, svavelväte eller kolmonoxid. Ofta mäter man också syrenivån.

Kontakta oss för att välja rätt instrument.